EUSKARA | CASTELLANO | mssb@ultzama.es | 948 30 53 53

PREBENTZIOA KOMUNITARIOA

Herriaren parte hartzea bultzatu nahi dugu programa honen bidez hala norbanakoarena nola taldeena. Gizarte sare bat sortu nahi dugu, arazoak, aurrez ikusteko arzoak eta gizarte ekimenak bermatzeko: gizarte ekimenak bultzatu, kultur aukerak eta bilguneak sortu, formakuntza-beharrei aurre egin, babesa behar duten pertsonak lagundu eta abar.

948-30 53 53   hezitzailea1@gzultzamaldea.org