EUSKARA | CASTELLANO | mssb@ultzama.es | 948 30 53 53

FAMILI LANGILE moduan aritzeko LAN ESKAINTZA

 

Ultzama aldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatean familia-langile moduan lan egiteko  lan-eskaintza.

Interesatuek lehenbailehen bidali curriculuma info@gzultzamaldea.org helbidera edo deitu 948305353 telefonora.

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=82651